Fascet

Coaching

Coaching is het bereiken van doelen die iemand zichzelf gesteld heeft.
Tijdens coaching kunnen allerlei vragen aan de orde komen, zoals vragen over zelfvertrouwen, omgaan met werkdruk en stress, angsten, loopbaan ontwikkeling, opvoeding.

Door druk die mensen ervaren, omdat ze vaak allerlei ballen in de lucht moeten houden, kan er sprake zijn van een vicieuze cirkel. De kop en staart is er niet meer en voor je gevoel is alles om je heen een chaos.
Door te onderzoeken wat deze vicieuze cirkel is komt er inzicht en overzicht. Dit zorgt voor ruimte en energie, waardoor je weet dat de keuzes die je maakt de juiste zijn.

In therapie onderzoek ik samen met jou welke problemen en/of zorgen je hebt en aan de hand hiervan worden doelen opgesteld. Deze doelen worden SMART (Specifiek – Meetbaar – alsof het doel al behaald is – Realistisch – Tijdgebonden) geformuleerd. Daarna maak ik samen met jou een stappenplan om de gestelde doelen te bereiken.

Coaching Samen met jou probeer ik de sleutel te vinden die zorgt voor blijvende verandering, dat is immers mijn kracht als coach.
Onze doeleinden moeten uit ons hart voortkomen, de middelen om ze te bereiken uit ons verstand.