Fascet

Werkwijze

Na aanmelding volgt er spoedig een kennismaking en/of intake.
Na deze kennismaking en/of intake besluiten we of we samen aan de slag gaan.
In dit gesprek worden de kosten en mogelijke vergoeding besproken. Er worden afspraken gemaakt over de therapie, de frequentie en de duur. Er wordt een behandelplan gemaakt met daarin de gestelde doelen. Er is in overleg met u en indien noodzakelijk contact mogelijk met derden zoals scholen, huisarts, familie.
Mocht er sprake zijn van onderliggende problemen, dan verwijs ik u in overleg natuurlijk, door naar een therapeut die gespecialiseerd is in uw problematiek.
Elke behandeling wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, mits dat anders afgesproken is.