Fascet

Zorgaanbod

Fascet biedt interventies die een systemische context hebben. Fascet is niet meer in staat om niet systemisch te behandelen. Cliënten zijn altijd in verbinding met anderen in een complexe samenleving.
Fascet maakt gebruik van erkende effectieve interventies in de systeemtherapie vanuit de verschillende stromingen.

Fascet biedt ook nog andere methoden aan, zoals CGT-technieken (zoals COMET-ACT) mindfulness, oplossingsgerichte therapie.
Byron Katie; The Work
https://thework.com/sites/nederlands/

Structurele systeemtherapie

Salvador Minuchin; er is constant interactie tussen het individu en de context van het individu waarin deze leeft. Verandert er iets in de context/het gezin waarin het individu leeft, dan verandert ook het individu dat in deze context/het gezin leeft. De therapeut maakt deel uit van deze context.
https://minuchincenter.org/salvador-minuchin/

Strategische systeemtherapie

Haley, Bateson; Communicatie maakt menselijke relaties mogelijk. Communicatie geeft volgens Bateson informatie op verschillende niveaus. Communicatie is fundamenteel voor de organisatie van gezinnen.
https://www.organisatievragen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Bateson-door-Leike.pdf

Contextuele systeemtherapie

Boszormenyi-Nagy; bespreekt vooral de balans van geven en ontvangen en de rechtvaardigheid van de relatie. Deze rechtvaardigheid heeft te maken met loyaliteit, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, ‘openstaande rekening’ (wat geef je door aan een volgende generatie).
Genogram
Boszormenyi-Nagy; Genogram maakt deel uit van contextuele therapie. Fascet maakt met een cliënt een genogram. Aan de hand van het genogram wordt de behandeling vorm gegeven met behulp van gestelde doelen.
https://www.contextueelwerkers.eu/de-contextuele-benadering/meer-weten

Beeldtaal

Marleen Diekmann-Schoemaker; het komt voort uit het contextuele gedachtegoed en geeft zicht op de dimensies, de relationele ethiek wordt zichtbaar voor zowel de cliënt als de therapeut. Door het stellen van voornamelijk verbindende vragen komen de poppetjes tot leven. Dit zorgt voor een extra dimensie in de therapie.
https://systeemacademie.nl/een-taal-erbij/

Narratieve therapie

Michael White; het probleem wordt niet in de cliënt gezocht. Cliënt creëert door zijn verhalen zijn eigen werkelijkheid. Door de verhalen te rescripten ontstaat een ander verhaal, een nieuwe werkelijkheid. In de nieuwe werkelijkheid speelt het probleem een kleinere of geen rol meer.
https://www.boompsychologie.nl/media/4/3_white_-_narratieve_therapie_in_de_praktijk.pdf

Narratieve Exposure Therapie (NET)

Ruud Jongdijk; bij NET staat de levensgeschiedenis centraal. Er wordt een levenslijn neergelegd d.m.v. een lint of touw en deze begint bij je geboorte. Het einde van de levenslijn wordt opgerold, omdat er nog geen einde is. Alle belangrijke (nare en schokkende en plezierige) gebeurtenissen krijgen een symbool, de nare/schokkende een steen, de plezierige, een bloem. Vervolgens worden alle gebeurtenissen besproken.
https://traumanet.nl/info/narratieve-exposure-therapie/

Emotionally Focused Therapy

Sue Johnson; Emotionally Focused Therapy benadrukt veilige hechting en het werken met individuele cliënten die lijden aan depressie, angst of traumatische stress. Op die manier kan groei en veerkracht bij iedere cliёnt gestimuleerd worden.
https://www.eft.nl/

Transactionele Analyse

Eric Berne; iedereen schrijft in zijn kinderjaren een levensverhaal voor zichzelf. ‘Bij scriptanalyse wordt het concept van het levensscript gebruikt om te begrijpen hoe mensen zichzelf onbewust problemen bezorgen, en hoe zij deze problemen kunnen aanpassen.’ (uit het handboek Transactioneel Analyse).
https://ta-academie.nl/kennisbank/transactionele-analyse/

Yucelmethode

Mehmet Yucell; de Yucelmthode maakt de draagkracht- en draaglast van een cliënt inzichtelijk.
https://www.yucelmethode.nl/

ReAttach

Paula Bartholomeus; ReAttach is ontwikkeld als trans-diagnostische interventie om kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen bij het verwerken van psychologische stress en het ontwikkelen van stresstolerantie, adaptieve (pro)-actieve copingstijlen en veerkracht.
ReAttach wordt als systemische interventie ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen met psychotrauma, affectregulatie stoornissen, hechtingsproblemen, psychosomatische klachten en ontwikkelingsstoornissen. Er zijn specialisatie – en verdiepingsmodules ontwikkeld om ReAttach als maatwerk interventie in te leren zetten bij complexe problematiek zoals autisme, trauma, niet aangeboren hersenletsel.
https://reattachacademy.com/over-reattach/